سالن ماساژ

ما فضایی بسیار متفاوت خلق کرده ایم تا آرامش را به جم،روح و ذهن شما هدیه کنیم که تا مدتهای طولانی با خواهد ماند و لذت سفری آرامبخش با آسودگی خیال را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

خدامت ماساژ را در هتل زیبای پارمیدا تجربه نمایید.