آب و هوای جزیره کیش

برای دیدن وضعیت آب و هوای جزیره کیش روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.accuweather.com/fa/ir/kish/208797/daily-weather-forecast/208797